Flyvestation Karup
Links til Kraks luftfotokort                                                            Se TV-MidtVest film om Flyvestationens tilblivelse